Anmeldelser

Novelledebut med en selvfølgelig selvtillit

Ingebjørg Lilands avslappede «Pappa har fest» er ingen stor bok. Til gjengjeld er den befriende fremmed for forstillelse.