Anmeldelser

Tråkkar rett inn i ein vedvarande problematisk salat

I Virginie Despentes’ nye roman blir det sett spørsmålteikn ved både overgripar- og offerrolle.