Anmeldelser

Notto R. Thelle med biografi om omstridt misjonær

Med sin fars arkiver som hovedkilde har Notto R. Thelle skrevet en interessant biografi om den omstridte misjonæren Karl Ludvig Reichelt.