Anmeldelser

Minner oss på at all lek bygger på regler

Toto Hølmebakks diktdebut retter seg inn mot det som legger føringer for livene våre: steder, hendelser, øyeblikk, forløp – og oppfinnelser.