Anmeldelser

Minner oss på hvilken forunderlig virkelighet vi befinner oss i

Estetikeren Jon Fosse får full frihet i en vakker og underlig fortelling om en mann som kjører seg fast i snøen.