Anmeldelser

En syrlig arroganse som skapt for nedrakking av autoriteter

Øyvind Berg slår hull på veggene som skiller poesien fra verden.