Anmeldelser

Bør bli obligatorisk lesning i arbeidslivet så vel som i førstegangstjenesten

Boken om seksuell trakassering kunne lett blitt et partsinnlegg, men blir i Heidi Helene Sveens hender til noe langt viktigere.