Anmeldelser

Når historien blir til horror

I nye, sterke diktaturromaner fra Latin-Amerika settes både virkelighetens og litteraturens grenser i bevegelse.