Anmeldelser

Ellevemannskrigene

Handler rivaliseringen mellom Liverpool og Manchester United om historie, politikk eller skipskanal fra 1894? Eller koker den rett og slett ned til et spørsmål om fotball?