Anmeldelser

Nesegrus beundring for døde forfattere

I Elisabeth Beanca Halvorsens skjønnlitterære debut slår den performative schwungen fra hennes tidligere sakprosautgivelser over i ren fanfiction.