Anmeldelser

Shakespeare-snobber og andre svin

Diskusjonene om hvem William Shakespeare egentlig var, forteller oss vel så mye om oss selv som om historien. Men de kan være uvanlig underholdende.