Anmeldelser

Brit Bildøens «Gult farevarsel»: Fjolls til fjells og fortvilende aktuelt jordras

Det fortvilende aktuelle jordraset Brit Bildøen forteller om i sin nye roman, speiles ikke av noe tilsvarende ras i tankene.