Anmeldelser

En romanperson det er krevende å holde ut med

Ole Giævers debutroman levendegjør et menneske som er fullstendig fanget i seg selv – og blir en påminnelse om jegfortellingens muligheter og begrensninger.