Anmeldelser

Ung, kvikk og ubehagelig debut

Maria Oleruds novelledebut viser en forfatter med et godt blikk for detaljer.