Anmeldelser

Lars Ellings bok om Stian Carstensen: Musikk mellom lek og nødvendighet

Essayboken «Ved porten til stillhetens skog» står merkelig ustøtt på egne bein.