Anmeldelser

Lena Anderssons moralitetar: Vi skal hoie av skadefryd

Om ein skandinavisk forfattar skulle ty til sjangeren «moralitet», måtte det vere Lena Andersson.