Bokessay

Lek og lær

Skolelignende aktiviteter innføres i barnehagen under dekke av at man driver med lek, skriver Espen Schaanning.