Bokessay

Hullene i den norske fortellingen

Det blir ingen endringer uten at erfaringer med diskriminering, fordommer og dobbeltmoral bæres frem, skriver Tonje Vold.