Bokessay

Et stykke Norge

Hva kan det å lese Agnar Mykle og Jens Bjørneboe fortelle oss om Norge på 1950-tallet, spør Toril Moi.