Bokessay

Ensidighetens triumf

Utvalget som har vurdert Forfatterforeningens æresrett, ender opp med en radikal omskriving og revurdering av hele krigsoppgjøret, skriver Kjartan Fløgstad, Tore Rem og Espen Søbye.