Bokessay

Ved 100-årsjubileet for Bjørneboes fødsel er det bare den første halvdelen av Jonas som har tålt tidens tann

Jens Bjørneboes litterære status er ikke stigende. Hverken et gjensyn med de viktigste romanene eller en ny antologi forandrer det bildet, skriver Erik Bjerck Hagen.