Bokessay

Bill Gates er ikke dum, men han er en ingeniør med skylapper. Elizabeth Kolbert viser hva overmotet koster.