Bokessay

Angår det virkelig dem?

Hva skjer når holocaust går fra å være tidsvitnenes opplevde virkelighet til å bli litterært stoff for samtidslitteraturen, spør Bernhard Ellefsen.