Bokessay

Slagstad og Hernes: Makt og overmakt i sosialdemokratiet

Rune Slagstad er opptatt av hvordan filosofisk tenkning får politiske konsekvenser gjennom institusjonene den preger. Man kan knapt tenke seg noe tydeligere eksempel på den dynamikken enn Gudmund Hernes, skriver Sigurd Tenningen.