Bokessay

Hva vet vi egentlig om transkjønnet liv i tidligere tider?

Transmedisin som kunnskapsfelt har vært kjennetegnet av et vekselspill der såkalt medisinske eksperter måtte lære av dem som var eksperter på eget liv, skriver Ketil Slagstad.