Bokessay

Hva kan vi lære av den glemte norske okkupasjonslitteraturen?

«Man måker ikke ut en gjødselhaug med en sølvskje», sa Sigurd Hoel om litteraturens oppgave på terskelen til krig. Hva kan vi sølvskjelesere hente ut av den glemte norske okkupasjonslitteraturen nå – i det som beskrives som en førkrigstid, spør Bernhard Ellefsen.