Bokessay

Det er på sin plass å takke Marte Michelet og hennes kritikere for innsatsen

Striden om hva hjemmefronten visste og gjorde under holocaust, har nok vært krevende for de involverte. Men for oss lesere har det vært uvanlig lærerikt, skriver Bernhard Ellefsen.