Bokessay

Dette er en fryd å lese. Både tidsånden og Skjervheims svakheter trer frem

Kritiske lesere prøver å blåse nytt liv i essayene til filosofen Hans Skjervheim, som for femti år siden sto midt i alle politiske debatter. Underet skjer – et sprakende bål flammer opp, skriver Willy Pedersen.