Bokessay

Island som nasjon er eine og aleine tufta på litteratur

Få land har ein så tydeleg litterær arv som Island. Den har tynga og løfta samtidslitteraturen – heilt fram til stjerneskotet Fríða Ísbergs gjennombrotsroman, skriv Margunn Vikingstad.