Bokessay

Den dagen Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport kommer, kjenner jeg en uro i kroppen, skriver Inga Marja Steinfjell.

I det lengste unngår jeg de personlige vitnesbyrdene i rapporten fra Sannhets- og forsoningskommisjonen. Jeg er redd de eldre har åpnet opp om sine tap til ingen nytte.