Kommentar

Kulturpolitikken trenger kanskje mer, ikke mindre elitisme.