Kommentar

Om kritikken er i krise, handler det om mer enn penger, skriver Olaf Haagensen.