Kommentar

Den profesjonelle lesningen har voksesmerter, skriver Ane Farsethås.