Kommentar

Vi har alle like mange hjerteslag

Geoffrey West gjør verden større og rarere, skriver Thomas Hylland Eriksen.

---

Anbefalt bok

Geoffrey West

Scale: The Universal Laws of Life and Death in Organisms, Cities and Companies

London: Weidenfeld & Nicolson 2017

---

Geoff, som jeg ble kjent med på et forskningsprosjekt der vi befant oss i hver vår utkant, var den første jeg hadde møtt som overhodet nevnte boken. «Har du lest hele», spurte jeg. Han svarte bekreftende. Da måtte jeg hjem og gå løs på de siste kapitlene. Det er snakk om en tykk, lærd og noe springende bok som i grunnen handler om alt. Den er ikke lett å oppsummere.

Geoffrey West er teoretisk fysiker, og var i en årrekke direktør for det tverrfaglige, teoritunge og ofte grensesprengende Santa Fe Institute. Fellesnevneren for forskerne som tilbringer noen uker, måneder eller år ved instituttet – enten de er sosiologer, matematikere, arkitekter eller lingvister – er en interesse for å forstå kompleksitet i dynamiske systemer. Antagelsen er at det er mønsterlikhet mellom systemer som ellers ikke har så mye felles, som byer og økosystemer, eller organismer og firmaer. I Scale formidler West innsikter fra et langt liv i den radikalt tverrfaglige forskningsfronten. Resultatet er ikke bare svimlende, det er til å våkne av og gjør verden større, rarere, mer kompleks og – kanskje paradoksalt – lettere å tyde.

Spissmus og hval. 

Skalering, bokens sentrale begrep, viser til hvordan et system reagerer når størrelsen endrer seg. Det viser seg at endringene i systemet ikke følger et enkelt addisjonsprinsipp (for eksempel slik at en by får dobbelt så mye kriminalitet, dobbelt så mange patenter og så videre når størrelsen dobles), men følger i stedet en potenslov (power law): Et dyr som veier tre kilo (som en katt), trenger eksempelvis ikke hundre ganger så mye næring som et dyr på 30 gram (som en mus), men 32 ganger så mye. Dette prinsippet gjelder for stoffskiftet hos alle pattedyr, og det ble først formulert av fysiologen Max Kleiber i et obskurt dansk tidsskrift i 1932. Dette henger blant annet sammen med at når størrelsen på et pattedyr blir doblet, slår hjertet 25 prosent langsommere. Alle pattedyr har faktisk omtrent like mange hjerteslag til rådighet enten de er spissmus, som kanskje lever et par år, eller store hvaler, som kan bli åtti eller mer. (Vi mennesker har sprengt akkorden de siste par hundre årene, takket være moderne medisin og regelmessig næringsinntak.)

Fra pattedyr til byer.

Potenslovene gjelder på mange områder. West er særlig opptatt av byer, som for første gang i historien rommer over halve menneskeheten. Ta to byer i samme land der den ene er dobbelt så stor som den andre. På en rekke indikatorer, fra gjennomsnittsinntekt, antall hiv-smittede og væpnet kriminalitet til antall patenter og utdanningsinstitusjoner ligger den største byen 15 prosent over en enkel dobling. Urban vekst er en av de mest iøynefallende tendensene i dagens verden, så denne innsikten er alt annet enn triviell. Veksten forutsetter et høyt energiforbruk. Og mens vi homo sapiens bare trenger rundt 2000 kalorier om dagen, tilsvarende en 100 watts pære, bruker gjennomsnittsamerikaneren 11 000 watt daglig. (West foreslår solenergi som løsning.) Samtidig er store byer relativt mer energieffektive enn mindre byer. Per capita bruker en by 15 prosent mindre energi enn en som er halvparten så stor, enten den befinner seg i Japan eller Nederland.

---

Hyllands bokhylle

Thomas Hylland Eriksen har skrevet mange bøker, men lest enda flere.

Hver uke presenterer han en bok han synes flere burde få med seg på morgenbladet.no.

Illustrasjon: Stine Kaasa

---

Veve videre. Mot slutten annonserer West en grand unified theory of sustainability, men han sier bare hva den må oppnå, ikke hvordan den ser ut. Det får være opp til leserne å fortsette å veve trådene sammen. Han har gjort sitt og vel så det. Dette er en bok om fraktaler, firmaers vekst og fall, hvorfor alle organismer må dø, ingeniørgeniet Brunel og det optimale antall restauranter i en by, som viser at hovedpulsårer og trestammer følger den samme potensloven og forklarer hvorfor monstre som Godzilla er biologisk umulige. Verden blir aldri kjedelig igjen.

Har jeg omsider lest hele boken? Tja. Jeg tror det må kunne sies om denne boken, som det har vært sagt om Finnegans Wake, at det finnes to typer mennesker i verden: De som ikke har lest Scale, og de som leser den. Den er ikke en bok å sluke, men en å svømme i.

Thomas Hylland Eriksen

Professor i sosialantropologi ved Universitetet i Oslo

Mer fra Kommentar