Kommentar

Ei ny, sjølvbiografisk bok har tatt den franske metoo-rørsla dramatiske steg vidare, skriv Margunn Vikingstad.