Kommentar

Forfatterforeningens eget utvalg svarer på feil spørsmål om æresretten, skriver Bernhard Ellefsen.