Kommentar

Litteraturen lærer oss å dø, også der den ikke handler direkte om døden, skriver Erik Bjerck Hagen.