Kommentar

Sakprosakritikken kan hvis den vil, skriver Bernhard Ellefsen.