Kommentar

Han er tettere på det levde liv enn de fleste sosiologer

Romanen er en åpen form, og Douglas Coupland bruker den til samtidsdiagnose og kulturkritikk. De beste bøkene hans er i tillegg god litteratur. Ikke minst denne.