Kommentar

Det heter ikke bøker, journalistikk, tv-drama eller musikk lenger, det heter innhold, skriver Ane Farsethås.