Kommentar

På litteraturens område skal Trettebergstuen hoppe etter Eddie the Eagle, skriver Bernhard Ellefsen.