Kommentar

Hva fører til krig, og hva fører krigene til, spør Odd Karsten Tveit.