Kommentar

Nordmenn leser kanskje litt færre bøker enn før, gjetter Bernhard Ellefsen.