Kommentar

Regjeringen har sendt ut et kjedelig utkast til boklov. Heldigvis, skriver Bernhard Ellefsen.