Kommentar

For Iran er fatwaen mot Rushdie en gave som aldri slutter å gi