Kommentar

Nå er vi prisgitt konsernenes vennlighet, skriver Bernhard Ellefsen