Kommentar

Eit sterkt stykke autofiksjon vann Goncourtprisen. Igjen.

Årets liste av nominerte bøker til den franske Goncourtprisen stadfestar det vi kanskje alle veit; at litterære tendensar bølgjer fram og tilbake som ein tidvasstraum, skriv Margunn Vikingstad.