Kommentar

Fiona Hill utga sine memoarer i 2021. De har mye å si oss om verden akkurat nå

Russland-ekspertens «There is nothing for you here» er langt mer enn en utenrikspolitisk dokumentarbok, skriver Tove Gravdal.