Kommentar

HL-direktørens underlige unnlatelsessynd

HL-senterets direktør utelater det viktigste i sin rosende anmeldelse av et nytt stykke holocaustkitsch, skriver Bernhard Ellefsen.