Kommentar

Margit Sandemos arvtagere er ikke de man skulle tro

Det moderne kunstbegrepet er ikke den eneste målestokken for om litteratur kan ha betydning, skriver Ane Farsethås.